מבנה ומונחים

בחינה יסודית של הפטריה וחלקיה השונים, מהווה בסיס לזיהוי והגדרה. בפרק זה נתייחס בנפרד לחלקי רגל הפטריה, חלקי הכובע ולבסוף לצורתן הכללית:
חלקי הרגל
חלקי הכובע
צורות של פטריות

פטריה נרתיקנית ''החורש''
    נרתיקנית ''החורש''   ב.ג

Section: 
Section11