מבנה ומונחים

מהי פטריה?

פטריה,בצורה הקלסית,הנראית לעיננו, היא גוף פרי שמהווה רק חלק קטן ועונתי מאורגניזם גדול שאיננו רואים בעין,עשוי קורים של תאים הנקרא תפטיר. עיסוקנו בפ' עילאיות אך בל נשכח את הפ' המכונות עובש או מחלות, שחלקן משמשות ברפואה, פניצילין לדוגמא.

מערכת הפטריות מופרדת מצמחים ונפרדת מבע'ח,נחשבת פרימיטיבית משום אופן הרביה מנבגים ולא זרעים ומדרך השגת המזון לקיומה. פטריות אינן מטמיעות ואינן מייצרות מזון באופן עצמאי.
 
מחלקים את כל הפ' על פי אופן השגת מזונן:
פ' רקב-ספרופיטיות,המפרקות חומר אורגני נרקב,פעולה בעלת חשיבות עצומה למחזור החיים בטבע. מתרכובות מסובכות הופכות את החומרים לפשוטות,הזמינות לקליטה של צמחים חדשים.
פ' טפיליות-פרזיטיות,המסיגות מזונן מצמחים ויצורים חיים.מהן ידועות מחלות רבות המזיקות לצמחים,בעיה בחקלאות, ולעולם החי הכולל אותנו. לדוגמא-החלדון והקמחון.
פ' שותפות-סימביוטיות,בעקר עם שורשי הצמחים.היא מספקת לצמח חומרים שאינו מייצר בעצמו ולוקחת חומרים הנחוצים להתפתחותה שלה.מקבוצה זו מוכרים לנו האורן והארניה,או הכלך והאזנית.
בטקסונומיה נחלקות הפ' המענינות אותנו, על פי דרך יצירת הנבגים:תת-מערכת פ' הנאדית ותת מערכת פ' הבסיסה,הכוללת את פ' ההנומית ופ' הכרס. הן נחלקות לסדרות,שנחלקות  למשפחות,לסוגים ולמינים.
 
 

פינית מפטריות הכרס
 
הינומה -מפטריות הבסיסה
 
עובש על פטריה אחרת נרקבת.
Section: 
Section11