מעגלי הפיות

מעגלי הפיות,השדים והמכשפות.

מאז המאה ה 13 ידועה תופעה מרשימה שהעסיקה רבים - פטריות הצצות בסדור מעגלי בחורש ,ביער,ויותר-בעשביה ובדשאים. הסיבה שלא היה הסבר לתופעה-הולידה אגדות אמונות וספורים שונים ומוזרים, מתקופות קדומות ועד ימינו. בכל ארץ או קהילה האמינו באופן שונה ומיסטי שנוכל לראות ביצירות אמנות עתיקות. המוטיב המרכזי נסוב על ריקוד מעגלי שבוצע במקום ע'י מכשפות,פיות או שדים,שהצמיח פטריות הבאות ונעלמות תוך זמן קצר. מהדוגמאות שנאספו ניתן להבחין שבאנגליה-היתה זו פייה,בגרמניה-מכשפה ובהולנד-שד.

מה אומרים המיקולוגים?

ידועים כ 60 מיני פטריות היוצרים מעגלים בקוטר של 10-20 מטרים ובמקרה נדיר נמדדו 600 מ' במקום מסוים שנמשך מאות שנים. המעגל לא בהכרח מושלם בצורתו,יש גם קשת או קווים אלכסוניים כלשהם.מדי שנה מתרחב המעגל בממצע של 20 ס'מ עד שניתקל בגורם מפריע,למשל מעגל של מין אחר או שנוי במרכיב הקרקע שאינו מתאים לו. מינים ספציפיים הנכללים בתופעה- שייכים לסוג פקועה,אמנית,ישעורית,משפכנית ועוד. בישראל מוכרת למדי ירוקת הדפים על דשאים בסוף הקיץ,ומשפכנית גדולה ביער בחרף. כיצד נוצר מעגל? נבג נובט בקרקע,מתפתחים תאים ברשת קורים, הנקראים תפטיר.במינים המיוחדים גדל התפטיר רק לכוון אחד,כלפי חוץ,ובכל שנה מת החלק הוותיק.כך,עם השנים, הולך ומתרחב המעגל.חמרי המזון מנוצלים עד תום והתפטיר ממשיך לחלק מזין שבשוליים. במועד ובתנאים המתאימים-צומחים גופי הרביה,שהן הפטריות, מעל לפני השטח.

לאחר שנים המקום שהיה דל במזון יכול להתחדש. גננים,המגדלים חלקות דשא,נהנים אמנם מהמראה היפה של מעגל הפטריות,אבל מודאגים וסובלים מהתוצאה-אם יש צפיפות-תפטיר חל נוון ומוות של הדשא.הפתרון הוא אוורור המקום בכלים אגרוטכניים. לסכום - אם ראיתם מעגל שכזה -בידקו בשנההבאה באותו מקום וראו מה קוטרו הפעם.

 

 

 

משפכנית גדולה       ב.ג