סיור לימודי בשוויצריה

קיץ ארוך ויבש גרם לי לקחת את חליפת הגשם ולברוח קצת ליערות רטובים מעבר לים ולטפל ב;מחלת הפיטריוזיס הבוערת בעצמותיי. טסתי לשוויצריה להשתתף בסדנת פטריות שכללה סיורים, לימוד, תצוגה ומסיבה לסיום העונה, כן -הסתיו שם גשום לא כבישראל, הטמפרטורה לא נמוכה מדי, ומתאימה לצמיחת גופי-פרי השלכת, בצבעיה היפים, החלה לכסות את הקרקע בשכבה עבה של עלים שהסתירו את המינים הקטנים של הפטריות. גזעים כרותים וענפים מכוסי טחבים מהווים מצע להמוני פטריות קטנות בעקר מהסוג פיטרה, מניפנית, עציונית ועוד.

הרשימה אותי במיוחד פטריה פרזיטית הגדלה על פטריה כמהה שבתוך הקרקע , יש הרבה לספר עליה,לכן אכתוב זאת בפטרידע הבא. כצפוי, רק חלק קטן מהמינים זהה לידוע בארץ ושמחתי שלפחות את הסוג ידעתי,בלטינית כמובן. סגנון הפעילות דומה לשלנו - אוספים דוגמאות בזמן קצוב ומרכזים על שולחן.הידענים שבקבוצה ממיינים ונותנים זהוי והסבר על כל פרט. תמיד יש צורך לקחת למעבדה מינים שזיהוים יוחלט רק בבדיקה במיקרוסקופ ובספרים ספציפיים.
השפה בדרום שוויץ היא צרפתית וכן גם כל המגדירים והמדריכים,אך לשמחתי נמצא דובר אנגלית ובנדיבות רבה ליווני תוך הסברים ותרגומי השמות. כלם מאוד נפעמו מהאורחת שבאה מארץ הקודש,הידועה כמידברית, ורצה בהתלהבות לכל פטריה אדומה,צהובה או סגולה, ובגילוי פטריה בגודל צלחת לא התאפקתי מלצעוק וואהווווו
ועכשיו - חזרתי לעונת הפטריות החורפית שלנו,עם תאבון גדול; לראות מה יקרה בשדותינו וביערותינו

                                               

         אמנית זבובנית    S.M.V      שוויץ        

    
    

                                           גביעונית נאכלת s.m.v  שוויץ