על סוג הארניה

מיון הפטריות לסוגים ומינים עובר תהפוכות מאז ועד היום. מענין לקרוא קטע ממחקר
בא"י ע'י ישראל ריכרט ב1940. "חקירת המקורות הראתה שתאור הסוג xerocomus מכיל בקרבו שני טפוסים: אחד הוא boletus impolitus שיש לו חורים עגולים ומחיצת דפים בילטרלית, והשני
b.subtomentosus עם חורים בעלי זויות ומחיצת דפים פשוטה. שני הטיפוסים האלה בהיותם נבדלים כ'כ אחד מהשני הוגדרו על ידינו כשני סוגים שונים. בסוג הישן xerocomus השארנו את המין x.impolitus ואת המין b.subtomentos הכנסנו בסוג חדש בשם xerocomopsis נתנה השואה מפורטת של שני הסוגים האלה וגם של הסוגים האחרים הקרובים להם".

המסקנה- אין להתרגש מחלופי שמות,ככל שחוקרים יותר-מוצאים יותר הבדלים במינים.
כיון שעדיין מחליפים ומשנים גירסאות - לא נציין ונרשום שמות, נמתין להחלטות המיקולוגיות.

הארניה