עמותת מן השדה

 
עמותת מן השדה לניטור מגוון המינים" (ע"ר 580603926) הוקמה על מנת לייצר מסגרת משותפת למידע, פעילות ומפגשים בין מדענים, אנשי מקצוע מהרשויות השונות, חובבי טבע, פעילי חינוך ועוד למען קידום וביסוס המעורבות הציבורית בניטור המגוון הביולוגי. מערכת מן השדה פועלת בחסותה, שכן היא מגשימה הלכה למעשה את מטרותיה: היא מספקת מדדים והכוונות לפעילות העמותה, ובאמצעות אתר האינטרנט משמשת מרכז תקשורת עבורה.
בימים אלה מורחב הוועד המנהל של העמותה:
אנחנו מזמינים את מי שמעוניין למלא תפקיד בוועד ולקבל מידע נוסף בעניין, ליצור קשר באמצעות הטופס.
 
עמותת מן השדה
 
אתר מן השדה (wildisrael.com) אינו מושפע ישירות מעצם הקמת העמותה, ויש להפריד בין השניים: המשתמשים בו לא הופכים באופן אוטומטי לחברים בעמותה ולהיפך. משתמשי אתר המערכת רשאים להשתמש ביישומים השונים הזמינים דרכו ומחוייבים לתרום לה נתונים, בעוד החברות בעמותה מקנה זכות השפעה על החלטות אשר יתקבלו בישיבות הוועד. מידע נוסף בנושא העמותה, לרבות התקנון, עדכונים מישיבות הוועד ועוד, יפורסם כאן ויהיה זמין לעיון. העמותה תאפשר להרחיב ולהגביר את פעילות מן השדה ולגייס תמיכה ומשאבים לפיתוח המערכת.
Section: 
Section2