פטרידע - טקסונומיה

        החלוקה בעולם הפטריות - Fungi Kingdom

את מערכת הפטריות מחלקים לשתי תת מערכות:

א.תת מערכת פטריות נאדית - Ascomycotina  בה הנבגים נוצרים בתוך נאדיות ונמצאים עד הבשלתם.   מתחלקת למחלקות:

1-פטריות נאדית חצויה - Hemiascomycetes
2-פ' משזר- Pectoycetes
3-פ' אגסיות- Pyrenomycetes
4-פ' חרקים - Laboulbeniomycetes
5-פ' מסד - Loculoascomycetes
6-פ' אגניות -Discomycetes
   כל מחלקה מתחלקת לתת מחלקה עם סיומת mycetidea ואז לסדרה עם סיומת  ales.
הסדרה מתחלקת לתת -סדרה -inae ואז למשפחות עם סיומת aceae. תת משפחה-oidae  לסוג והמין במשפחה אין סיומת קבועה.

ב.תת מערכת פטריות בסיסה - Basidiomycotina בה הנבגים נוצרים וגדלים על בסיסה באופן חיצוני.  מתחלקת למחלקות:

1-פ' אפילות - Teliomycetes - רובן טפילות והנבגים מפוזרים ברקמת הפונדקאי.
2-פ' כרס - Gasteromycetes - בהן הבסיסות בחללים עם המסה  של הנבגים.
3-פ' הינומית - Hymenomycetes - הגדולה שבמחלקות וכוללת את פ' הכובע,את דמויות האצטבה, דמויות אלמוגים ועוד.

* הסיומת בשם הלטיני מסבירה את השייכות.
למעונינים בנושא - מומלץ להאזין ולצפות בתכנית פודקאסט ''פה ושם בא'י '' פרק טקסונומיה לינארית באדיבות יפתח מזור.
הפטרותית. 

 
 
Section: 
Section11