פטריות: ספרות

להלן רשימת ספרים נבחרים בנושא פטריות

בשפה העברית

1. ניסן בנימיני.1975.  פטריות הכובע בישראל.. הוצאת הקבוץ המאוחד..

2. ניסן בנימיני.1984.  פטריות עילאיות בישראל. הוצאת רמות אוניברסיטת ת.א..

3.ניסן בנימיני. 1992. הפטריריות בישראל.. הוצאת הקבוץ המאוחד.

4.ניסן בנימיני. 1987. עולם הפטריות. הוצאת הקבוץ המאוחד..

5. רייס ורייכהרט. 1952. כמהין ופטריות.הוצאת ספרי תרשיש.

6. רייכהרט ואביזוהר הישנזון. 1964. פטריות מאכל ופטריות רעילות בישראל. ספריית השדה..

7. עזריה אלון, החבל'הט, 1985. החי והצומח של א'י,אינציקלופדיה שמושית, כרך 9, הוצאת משרד הבטחון,.

8. י. ויזל,ש.כהן,נ.בנימיני. 1977.צמחי רעל בישראל. הוצאת המדור לאקולוגיה בע'מ..

9. דליה לוינסון.2008. מדריך כרטא לפטריות מאכל ורעל בישראל. הוצאת כרטא..

בשפה האנגלית

R.Phillips. 1981. Mushrooms of Great Britain & Europe. Pan Macmillan. London.

M.Lange &F.Bayard hora. 1963. Collins Guide to Mushrooms & Toadstools. Collins.London.            

Loizides. 2011. Edible & Toxic Fungi of Cyprus

S.Wasser. 2002. Agaricaceae of Israel mycobiota. Ruggell. Germany                                                            

R.Courtecuisse & B.Duhem. 1995. Mushrooms &Toadstools of Britan and Europe. HarperCollinsPublishers.

J.Breitenbach / F.Kranzlin. 1991. Fungi of Switzerland. 3 volume. Mykologia Lucerne.Switzerland.    

.