תצפיות יונקים, 26/07/22

נפלא שרבים כל כך משתמשים במערכת!
באמצעות השיטות של מן השדה (ע"ר), המעורבות הציבורית מקבלת משמעות מעשית. אנחנו ממשיכים בפיתוח יישומים להנגשת המידע המתקבל לפרט, לציבור ולכלים טכנולוגים, המאפשרת ניצול נכון והוגן שלו (...).

המערכת מתעדכנת באופן שוטף, בין היתר עודכנו לאחרונה דיווחים במיני היונקים הבאים (בסדר כרונולוגי):

קיפוד מצוי (Erinaceus europaeus)
עכבר מצוי (Mus musculus)
עטלף פירות מצוי  (
Rousettus aegyptiacus)
מריון מצוי  (Meriones tristrami)
נשפון דק-אוזן  (
Myotis nattereri)
עטלפון לבן-שוליים (Pipistrellus kuhlii)


עטלפון לבן שוליים Pipistrellus kuhlii. מזכרת בתיה, 23/07/2022. ©מן השדה


אשף מצוי  (Tadarida teniotis)
חולד ב.מ  (Spalax sp)
קיפוד חולות (
Hemiechinus auratus)
צבוע מפוספס (Hyaena hyaena)
תן זהוב (Canis aureus)
יערון גדול  (
Apodemus mystacinus)
קוצן מצוי   (Acomys dimidiatus)
יזנוב גדול  (Rhinopoma microphyllum)
אשמן גדול (Taphozous nudiventris)
אשמן קטן (Taphozous perporatus)
גרביל סלעים  (Dipodillus dasyurus)
יעל נובי (Capra nubiana)
צבי מדבר (Gazella dorcas)
גירית מצויה (Meles meles)


אומנם התקציר מוקדש ליונקים, אך נסיים דווקא בנציג ממערכת פרוקי הרגליים (Arthropoda):
עכביש מהסוג כסופי, ככל הנראה - טרם סווג -  כסופי דק פסים 
(Argiope trifasciata), אשר דווח אתמול מהקריות.

כסופי דק־פסים Argiope trifasciata
כסופי דק־פסים Argiope trifasciata. קריות, 25/07/2022. ©אביבית ש.

Section: 
Section1