תצפיות 14/01/2020

עדכונים אחרונים במערכת:
פרא Equus hemionus - שלושה פרטים באזור שיטים (OrenM)
צבי מדבר Gazella dorcas - תצפיות מהערבה ומהנגב.
שועל מצוי Vulpes vulpes - תצפיות מירושלים, מודיעין, באר שבע ועוד.
תן זהוב Canis aureus - דיווח דריסה מאזור אחיעזר.
צבוע מפוספס Hyaena hyaena - זוג בקרבת יטבתה ((OrenM).

דיווחים אלו, ונוספים אשר התקבלו במהלך הימים האחרונים, מוצגים על גבי המפות האישיות.

פרא (Equus hemionus)
פרא (Equus hemionus). שיטים - שיזפון, 03/11/2019.   © OrenM

Section: 
Section1