Podaxis pistillaris - סדנית מצויצת

עוד לפני הגשמים, מופיעה פטרייה מיוחדת במספר מקומות בחולות הנגב,בעקר בשדות מעובדים בישובי הערבה.
נצפתה גם בחולות מישור החוף.

הסדנית שייכת לפ' הכרס אך דומה לדיואית מצויצת,וחוקרים מחשיבים אותה לפ' פרימיטיבית מהפקועות.
היא חסרת דפים, ראשה לבן צחור שופע בקשקשים ומתרוממת על עמוד מעין רגל.
בחפושי אחר תצפיות וותיקות שלה- הופתעתי לגלותה באוסף המיקולוגי המיובש שבלונדון עם תווית
משנת 1946שנאספה בחולות רביבים {כן,הבריטים ששלטו פה עשו עבודת אספנות מרשימה}

                                                                                               הפיטריותית.

סדנית מצוייצת, Podaxis pistillaris
סדנית מצוייצת, Podaxis pistillaris. © מורי חן