גירית דבש

סוף סוף... תצפית בגירית דבש נוספה למערכת: הראשונה בפרט חי אשר זוהה בשדה. במהלך הימים הקרובים יוצבו מצלמות בסביבה, בניסיון ללמוד מעט אודות אחד ממיני הטורפים הנדירים שבאזורנו.