דיווחי תצפיות - גם בוואטסאפ!

ניתן לשלוח דיווחים גם באמצעות הוואטסאפ!
לפרטים נוספים:
http://www.wildisrael.com/content/%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98%D7%A1%D7%90%D7%A4-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA