הודעות הפעלה

הודעות הפעלה, בהן מידע לגבי הפעלת החשבון במערכת החדשה, נשלחו לכתובת המזוהה עם שם המשתמש.

מי שנתקל בבעיות כלשהן  - מוזמן לפנות, נשמח לעזור.