זיהוי עטלף, 07/09/2017

הקלטה מעניינת ממושב באזור השפלה: במקום עטלפונים לבני שוליים רבים, אך אחת מבין ההקלטות נראית שונה - האם מדובר במין אחר, או שהנתונים הם עדיין בטווח השונות של לבן שוליים? העטלף הוקלט כשעף מעל מגרש פתוח.

 

Forum Tags: