נמר בשומרון

פורסמה רשימה בעניין הנמר שזוהה בשומרון:

http://www.wildisrael.com/?q=content/%D7%A0%D7%9E%D7%A8-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F

 

 

הופצו כבר מספר סירטונים, לפחות באחד מהם בעל החיים-  האזור החם (צולם באמצעי תרמי) - נראה כהה והרקע (קר) בהיר,

בסרטון המדובר בעל החיים נראה בהיר ביחס לרקע.

 

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"