עטלפון לבן שוליים

בכוונה להפסיק את רצף ההודעות המנהלתיות, קצת עדכונים מהיומיים האחרונים:

 

נוספו תצפיות רבות, אך חלקם לא נראות עדיין בתצוגת המפה.

בין היתר נוספו תצפיות בשממית בתים, חרדון מצוי, צפע ארצישראלי, מניפנית מצויה, תן זהוב, עטלפון לבן שוליים, עכבר מצוי ועוד.

תודה רבה לכל הצופים: נתנתאל, ברק, שי, איל יוגב וצופים נוספים

נמצורף צילום של עטלפון לבן שוליים -

פרט אשר נמצא פצוע בתוך בית מגורים בצפת (ספט' 11), שוחרר לאחר שטופל והתאושש