דיווחי תצפיות, 29/05/17

צופים יקרים, ובפרט אלו מכם המשתמשים במכשירי אנדרואיד:
יישומון (אפליקציה) חדש המיועד לשליחת דיווחי תצפיות זמין בקישור © מן השדה  من الطبيعة


מן השדה - יישומון חדש לצורך שליחת דיווחי תצפיות

האפליקציה זמינה לכולם, ללא תשלום, אך רק צופים הרשומים במערכת יכולים לנצל אותה לצורך שליחת דיווחים ואיסוף נתונים: צילומים, הקלטות שמע ועוד.

דיווחי תצפיות מן השדה
יישומון מן השדה למערכות אנדרואיד

Section: 
Section3