מן השדה, 28/09/2014

במהלך הימים האחרונים התקבלו במערכת דיווחים רבים, בעיקר במיני זוחלים ויונקים. על סיור בן ארבע שעות בלבד, במהלכו נצפו 13 נחשים, ניתן לקרוא בפורום האתר.

עכן קטן Cerastes vipera
עכן קטן Cerastes vipera   נגב מערבי, 25/09/2014    © משה קלוקובסקי
 

בין היתר, נוספו למפה מיני הזוחלים הבאים:
צב יבשה מצוי Testudo graeca
ראו בפורום האתר בקשה בעניין תצלומי זוגות צבים
נחש חולות Lytorhynchus diadema
מין נחש ממשפחת הזעמניים הניכר במגן חרטום רחב ושטוח.
עכן קטן Cerastes vipera
מבין נציגי משפחת הצפעיים בארץ, זהו המין הקטן ביותר. כפי שאפשר לראות בתמונה, לנחש זה עיניים קטנות יחסית. 


עכן קטן Cerastes vipera   נגב מערבי, 25/09/2014    © Shani Cohen


עכן חרטומים Cerastes cerastes
מין לילי, שוכן חולות, שבארץ מצוי בצפון הנגב המערבי.

עכן חרטומים Cerastes cerastes
עכן חרטומיםCerastes cerastes  . מעל העיניים מזדקרות שתי קרניים, 25/09/2014  © Shani Cohen

צפע מצוי Vipera palaestinae
עין חתול אפור Telescopus hoogstraali
בפורום הועלה נושא הדמיון שבין פרטים צעירים ממין זה לקרובו, עין חתול חברבר - מוזמנים להתייחס


עין חתול אפור Telescopus hoogstraali
עין חתול אפור (צעיר) Telescopus hoogstraali . דימיון לעין חתול חברבר 25/09/2014    © Shani Cohen


ישימונית מצויה Stenodactylus sthenodactylus
ישימונית רביבים Stenodactylus petrii