תצפיות בציפורים

מחלקת העופות זוכה לתשומת לב רבה. המידע אודותיה, לרבות דיווחים המתקבלים מהציבור, מנוהל באופן מיטבי ולכן לא הוקצה לה מקום במן השדה. מסיבה זו, מי שדיווח כאן תצפיות בציפורים הופנה לאתר מאגר המידע הלאומי ע"ש יהורז כשר.

מעתה והלאה, בבקשה לא לדווח תצפיות בציפורים במן השדה. בבקשה שמרו את הקישור הבא והשתמשו בו:

מאגר המידע הלאומי לציפורי ישראל ע"ש יהורז כשר

תודה