גלאי FD

כיוון שעטלפים משתמשים בגלי קול גבוהים במיוחד, בטווח שברובו המוחלט נמצא מחוץ לספקטרום התדירויות הנשמע באוזן אנושית, אם נרצה להאזין לקולותיהם הרי שיש למצוא דרך להמירם לקולות בתדירויות נמוכות יותר. ברשימה קודמת בעניין גלאים פורסם האיור הבא, הממחיש את הפערים שבין ספקטרום התדירויות הנשמע על ידי אדם לבין זה הנשמע על ידי עטלף. האיור עשוי להטעות, שכן המרחקים בין היחידות (הרצ/ק"ה) אינם פרופורציונאליים והפערים הגדולים אינם באים לידי ביטוי גרפי.


תמונה 1: ספקטרום תדירויות קול הנשמע על ידי בעלי חיים שונים

גלאי הטרודני ממיר את קולות העטלפים לטווח הנשמע על ידי שיבוש האות המקורי שקלטו המיקרופונים. בשיטה זו המשתמש קובע את התדירות האופטימלית של הקול על ידי האזנה וכיוון בורר התדירויות. במרבית הדגמים, הדבר נעשה באופן ידני. הדבר מחייב את הצופה להיות נוכח במקום התצפית, והזיהוי הסופי מתבסס על מיומנותו. לשיטה זו יתרונות רבים לצורך תצפית וזיהוי מינים בשדה. עם זאת, היא לא מאפשרת לערוך אנליזה דיגיטלית להקלטות שבוצעו באמצעותה, כיוון שהגלאי משבש לחלוטין את קריאת העטלף.  בנוסף, כיוון שהמיקרופונים מוכוונים לטווח צר של תדירויות, הרי שבזמן שהצופה מתמקד בזיהוי עטלף מסוים הוא אינו קשוב לעטלפים נוספים המצויים בקרבתו, המשתמשים בתדירויות שונות.


נישפון דק אוזן, Myotis nattereri. הצפיר מחודד, מבנה אופייני לסוג   © עמרם צברי

גלאי עטלפים (FD) Frequency division
בשיטה זו מתבצעת, בו זמנית, האזנה רציפה לטווח תדירויות רחב. התדירות של כל צליל הנקלט במיקרופון המכשיר מחולקת באופן אוטומטי במקדם קבוע (בדרך כלל 1/10) והתוצאה היא צליל בטווח השמיעה האנושית. למשל, קריאה בתדירות של 50 ק"ה מומרת לקריאה בתדירות של 5 ק"ה, אותה אנו יכולים לשמוע (תמונה מס' 1). בדומה לגלאי הטרודני, קריאות העטלפים נשמעות בזמן אמת אך המשתמש לא יכול לקבוע את תדירות הקול (אין בורר תדירויות). על מנת לעשות זאת, עליו לבחון את ההקלטה בעזרת תוכנת מחשב. הצגה גרפית שלה, על פני ספקטוגרמה, מאפשרת לקבוע את התדירות האופטימלית של הקול על פי מדדים מוסכמים, ולא בהסתמך על מיומנות המשתמש בלבד. כמו כן, ניתן לכמת מדדים נוספים: עוצמות, זמנים, הרמוניות ועוד.


תמונה מס' 2: שני סוגי גלאים (HD/FD) במארז אחד

ניטור פסיבי
דבר משמעותי נוסף שמאפשרת הקלטת קולות בטווח רחב של הספקטרום, הוא ניטור פסיבי. כיוון שלא נדרשת מהמשתמש מיומנות האזנה כלשהי הרי שניתן להשאיר גלאי מסוג זה בשטח, ללא השגחה, ובחלוף זמן לבחון את קובצי הקולות שהוקלטו ולנתח את התוצאות. זיהוי מינים על פי הקלטה דורש מיומנות.


תמונה מס' 3: על מנת למדוד את תכונות הקול יש לבדוק את קובץ ההקלטה בעזרת תוכנה