תצפיות

דיווחי דריסות (דיווחים נבחרים מקבוצת הוואטסאפ)
מפת דיווחי דריסה

שיקום חיות בר
בעלי חיים המטופלים במרכז לשיקום 

מחלקת דוחיים Amphibia
 Amphibia reports תצפיות דוחיים 

מחלקת זוחלים Reptilia
Testodines reports תצפיות צבים
Lacertilia reports תצפיות לטאות
Ophidia reports תצפיות נחשים

כוח אפור (Varanus griseus)
כוח אפור (Varanus griseus),  מהגדולים שבמיני הזוחלים באזור   © איל ונונו

מחלקת יונקים Mammalia
תצפיות יונקים Mammalia reports
תצפיות מכרסמים Rodentia reports
תצפיות טורפים Carnivora reports

עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhli)
עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhli),  מהשכיחים שבעטלפי הארץ   © איל ונונו

מחלקת חרקים Insecta
תצפיות שפיראים Odonata reports
תצפיות פרפראים Lepidoptera reports

יקרונית התאנה (Batocera rufomaculata)
יקרונית התאנה (Batocera rufomaculata). המין הגיע לארץ כנראה בשנות ה-40.   © איל ונונו

מחלקת עכבישניים Arachnida
תצפיות עכבישניים Arachnida reports

מפות אזוריות