תצפיות

כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג לפני פרסום (אודות המערכת): כל התצפיות זמינות לעיון וייצוא כגיליון נתונים בדפים האישיים. דיווחים אחדים מוצגים כאן, בדפי המידע ובתקצירים תקופתיים.

כבר שלחת דיווח היום 
וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות!

Full Screen Map

 

כח אפור (Varanus griseus).
כח אפור (Varanus griseus). מבנה אופייני לכוחיים: ראש, צוואר וזנב ארוכים, טופרים חזקים. © איל ונונו