תצפיות

*כל הדיווחים זמינים במפות האישיות, המפות הכלליות: בתהליך עדכון ושדרוג, אשר צפוי להסתיים במהלך הימים הקרובים.

דיווחי דריסות (דיווחים נבחרים מקבוצת הוואטסאפ)
דיווח בהודעת וואטסאפ פרטית: דיווח!
קבוצת וואטסאפ דיווחים ותצפיות: הצטרפות! ראו מדריך לשימוש בוואטסאפ.

Full Screen Map

מחלקת דוחיים Amphibia
Amphibia reports תצפיות דוחיים 

מחלקת זוחלים Reptilia
Testodines reports תצפיות צבים
Lacertilia reports תצפיות לטאות
Ophidia reports
תצפיות נחשים

כוח אפור (Varanus griseus)
כוח אפור (Varanus griseus),  מהגדולים שבמיני הזוחלים באזור   © איל ונונו

מחלקת יונקים Mammalia
תצפיות יונקים Mammalia reports
תצפיות מכרסמים Rodentia reports
תצפיות טורפים Carnivora reports

עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhli)
עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhli),  מהשכיחים שבעטלפי הארץ   © איל ונונו

מחלקת חרקים Insecta
תצפיות שפיראים Odonata reports
תצפיות פרפראים Lepidoptera reports

יקרונית התאנה (Batocera rufomaculata)
יקרונית התאנה (Batocera rufomaculata). המין הגיע לארץ כנראה בשנות ה-40.   © איל ונונו

מחלקת עכבישניים Arachnida
תצפיות עכבישניים Arachnida reports

מפות אזוריות