משפחות פרפרי ישראל

 

נימפיתיים, נימפיות

Nymphalidae

לבניניים

Pieridae

צבעוניים

Papilionidae

כחליליים

Lycaenidae

נימפיתיים, סטיריות

Nymphalidae, Satyrinae

נימפיתיים, דנאיות

Nymphalidae, Danainae

רפרפיים

Sphingidae

שבתאיים

Saturniidae

הספריתיים

Hesperiidae