הספריתיים Hesperiidae

משפחה השונה במבנה גופה ואורח חייה משאר פרפרי היום. היא מונה מעל ל 3500 מינים, רובם טרופיים. בדרום אמריקה חיים יותר ממחצית מיני המשפחה. הראש רחב והחזה מפותח (כבמרבית העשים) ובעל שרירי תעופה חזקים המקנים לו תעופה מהירה. הכנפיים קצרות ובשעת מנוחה הן מונחות על הגב כעשים, לעיתים הן סגורות, בניצב לגוף, כפרפרי היום. הפרפרים קטנים ובד"כ בגוונים כהים של חום-אפור.
הביצים שונות בצורתן: מעגול ועד לפחוס ומאורך, מחלק ועד לבעל בליטות או צלעות. הזחל גלילי, מכוסה שיער קצר ובעל ראש גדול. בד"כ, הזחל טווה בית בין העלים ושם הוא מסתתר. הגולם מצוי בפקעת דלילה בין העלים כשהוא תפוס לעלה בקצהו האחורי; במינים מסויימים הגולם מטיפוס גלמי החגורה.
בישראל כ- 20 מינים, רובם דומים זה לזה וההבחנה ביניהם קשה.

הספרית הפטל
Spialia orbifer

הספרית הבלוטה
Carcharodus stauderi

הספרית השעורה
Thymelicus acteon

הספרית שחורההספרית הפטלהספרית הבלוטההספרית השעורה
 

הספרית הדוחן
Pelopidas thrax

הספרית נחושית
Thymelicus hyrax

הספרית החולה
Borbo borbonica

הספרית הדוחןהספרית נחושיתהספרית החולה Borbo borbonicaהספרית מזרחית Pyrgus melotis

הספרית הנשרן
Thymelicus sylvestris

אפורית החלמית
Carcharodus alceae

הספרית משוישת
Muschampia nomas

הספרית הנשרןאפורית החלמית Carcharodus alceaeהספרית הפסיק Hesperia commaהספרית משוישת Muschampia nomas