ראש אגף מים ונחלים

מצורפת תשובתו של מנהל אגף מים ונחלים, אלון זס"ק:

לחץ על הקישור לקריאת תשובתו של פרופ' אביטל גזית למנהל האגף

חזרה לדף "נחל רבה - זוועה סביבתית"