רפרף החבלבל

רפרף גדול, נודד, הנפוץ באפריקה, אסיה, אוסטרליה ואירופה. בישראל הוא נפוץ בכל הארץ, בעיקר במקומות החמים, באביב ובקיץ. חדק המציצה הוא ארוך מאד ומגיע לכ- 90 מ"מ. למינים אחרים מסוג זה הוא מגיע ל 130 מ"מ (הארוך ביותר בקרב הפרפרים). בעזרת חדק זה הוא מוצץ צוף מפרחים בעלי צינור גדול כטבק, פיטוניה וכדו'. מוטת כנפיו כ- 110 מ"מ. שרירי החזה מפותחים והוא מסוגל לנדוד מאות קילומטרים בלילה אחד.
הנקבה מטילה את ביציה על עלי החבלבל, לפופית, בטטה ועוד. צבע הביצה ירוק כחלחל.
הזחל הבוקע צבעו קרם והקרן שחורה. עם גדילתו הוא הופך לירוק עם פסים אלכסוניים לבנים והקרן ירוקה. ישנם גם מופעים כהים יותר מירוק בעל כתמים שחורים ועד חום אפור כהה והקרן שחורה. גודלו כ- 120 מ"מ.
הגולם חום בגודל של כ- 50 מ"מ. חדק המציצה של הבוגר בולט בגולם כידית מעוגלת. תקופתו כחודש. גלמי הדור האחרונים עוברים דיאפאוזה חורפית.


רפרף החבלבל, Agrius convolvuli   בוגר            © עוז בן יהודה


רפרף החבלבל, Agrius convolvuli    זחל            © Evyatar Feingold