micro trio

בקרוב יתווספו לרשימת הגלאים המוצגים באתר מספר דגמים חדשים, בהם ה-micro trio ("השלישיה הקטנה").

מדריכים מפורטים לגבי השימוש בגלאים נמצאים בכתיבה, מיד לאחר שיושלמו הם יוצעו לרכישה באתר. בינתיים נאמר רק שההתרשמות הראשונית מהם, לאחר שני לילות ראשונים של התנסות: מצוינת.