תצפית בדלק דרוס, קדומים דצמבר 2012

צולם בתחומי הישוב קדומים בשומרון יש עוד כ- 8 תצפיות בדלקים (חיים לשם שינוי) בישוב צר לי על התמונה הבלתי נעימה

Forum Tags: 

יש דיווח על דלק דרוס מהאזור: מכביש היציאה המזרחית מאריאל (גיא שיאון, 15/03/2011) לגבי התצפיות - בבקשה לדווח גם בעזרת הטופס, כדי שהתצפית תיראה במפת התצפיות.

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"

אגב, יש לך מידע על תצפיות בסמורים מהאזור? ידוע לך האם נראה בסביבה סמור בשנים האחרונות?

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"

זה מין די קשה לתצפית ולכן קשה לדעת האם היעדר תצפיות מצביע על שינויים כלשהם בתפוצה. בכל זאת, מתקבל הרושם שהוא נסוג מאזורים בהם היה מצוי בעבר.

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"