אשמן גדול - תצפיות

מספר מיני העטלפים המוכרים לחברי מן השדה במרכז הארץ שילש את עצמו במהלך השנים האחרונות. אחד המינים החדשים אשר נוספו לרשימת העטלפים באזור הוא אשמן גדול (Taphozous nudiventris), אשר זוהה בסביבת רחובות-ראשון לציון. חשוב לציין כי ביכולתו של עטלף זה לעוף למרחקים גדולים מאוד, וזו אחת הסיבות בגללן לא ניתן להסיק מנתוני תצפיות נוכחות (presence only data) אלו מסקנות באשר למצב האוכלוסיה של המין.  להלן יתוארו כמה מסימני השדה הדרושים לזיהויו: ככל הנראה הוא שוכן באתרים לא מוכרים, אם ייאסף יותר מידע אודותיו נוכל להכירו, ולהגן על עטלף מיוחד זה.

אשמן גדול, Taphozous nudiventris
אשמן גדולTaphozous nudiventris  © עזרא חדד

האשמן הוא מבין הוא הגדולים שבעטלפי הארץ: אורך הגוף כ-10 ס"מ, ומשקלו כ-30 ג'. בתעופה נראים הראש והצוואר הגדולים בולטים בקדמת הגוף, והכנפיים צרות וארוכות. אם נראה עטלף חרקים גדול חולף בתעופה מהירה מעלינו, וקולותיו אינם נשמעים לאוזן - כדאי להשתמש בגלאי על מנת לבדוק אם מדובר בו. קריאות אשמן גדול בגלאי הטרודני נשמעות 'כבדות', מזכירות מעט את קריאות האשף אך שונות מהן בבירור: יבשות, שטוחות וארוכות יותר (התאור המילולי נשמע תמוה, בוודאי יתבהר לאחר האזנה). תדירות השיא בקריאה, כפי שזוהתה במעוף מעל גן ציבורי, היא כ-23 ק"ה ואורכה 19 מ"ש. בקרוב יועלו הקלטות לשמעונה, אז נוכל להתייחס למדידות וליתר הנתונים.

אשמן גדול, Taphozous nudiventris
אשמן גדולTaphozous nudiventris.  אזור יוקנעם  © Yuval Shtalhaim

מקורות
שלמון, ב.)1993(, מדריך היונקים בישראל וסימני השדה לנוכחותם. כתר, הוצאה לאור.

Section: 
Section3