בין גדרה לגדרה

במהלך הלילות האחרונים (9-12/09) הוקלטו עטלפי חרקים רבים בסביבת גדרה. המין הבולט ביותר בהקלטות הוא עטלפון לבן שוליים, אשר בשטחים בנויים הוא לעתים העטלף היחיד שקולותיו מזוהים במהלך הסיורים, וכן בהקלטות הנבדקות לאחריהם. כלומר, נראה כי באזורים הבנויים בצפיפות יחסית, זהו המין הנפוץ ביותר. בכל זאת, זוהו במהלך השנים האחרונות מספר מינים נוספים אשר לא היו ידועים באזור, ולכן אנו משתדלים להקדיש את הזמן לצורך סריקת ההקלטות וזיהוי המינים. במהלך הסיורים ניתנת הזדמנות ללמוד ולהכיר את הגלאי החדש  CDB401.

גלאי עטלפים CDB401
גלאי עטלפים CDB401

באופן כללי, קולות המופקים בעת מעוף בשטח פתוח הם המועדפים לזיהוי. בשטחים מרובי מכשולים, ההבחנה בין מינים הופכת לעתים לקשה במיוחד. כמו כן, בהיעדר סימוכין מספקים, למעט במקרים יוצאי דופן אנו נמנעים מהגדרת מינים על פי קולות חברתיים. בתמונות המצורפות ספקטוגרמות של הקלטות עטלפים: כולן משטח פתוח, הגובל באזור בנוי. האם ניתן לזהות את העטלפים?


תמונה מס' 1 (אנאלוק F7)


תמונה מס' 2 (אנאלוק F7)


תמונה מס' 3 (אנאלוק F7)

ההקלטה הבאה צורפה לדיווח: קריאות אשר הוקלטו במנעד מלא (full spectrum בשפת רחוב), באותו אתר


תמונה מס' 4 - האם קולות חברתיים? האם של יותר ממין אחד?

Section: 
Section1