גלאי CE40104

גלאי העטלפים החדשים מסדרת x01 כוללים אפשרויות רבות, אשר עד לאחרונה היו זמינות רק בגלאים מקצועיים. נוסף על כך, הם מאפשרים לשפר את מיומנויות השימוש בגלאי ויכולות זיהוי המינים בשדה. מסיבות אלו, הוחלט בעמותה לרכוש גלאי אחד מדגם CE4014 ולאפשר למשתמשי המערכת לשכור אותו לתקופה מוגבלת בעלות סמלית. מחיר ההשכרה ייקבע על פי השימוש המתוכנן בגלאי, כאשר העלות הבסיסית היא 20-40 ש"ח ליום (- ללילה). מחירו של גלאי חדש הוא כ-1500 ש"ח.


גלאי עטלפים CE4014

זיהוי תדירות השיא בקריאה
FD Scan sensitivity מאפשר זיהוי מהיר של תדירות השיא בקריאה (קול העטלף). הקריאה נסרקת ב-FD, וכשתדירות השיא מזוהה ניתן לעבור להאזנה בתדר זה במצב HD. על פי דיווחים מאירופה, ניתן בעזרת גלאי זה להבחין בשדה בין Pipistrellus pygmaeus ל-Pipistrellus pipistrellus: ייתכן ונאמת כך דיווחים בעטלפון P. pygmaeus, וגם ללמוד להבחין בין מינים קרובים אחרים. ההקלטה לכרטיס זיכרון (SD), מאפשרת לבחון ולאמת את הזיהוי לאחר התצפית.

מי שמעוניין להתנסות בשימוש בגלאי CE4014 מוזמן לכתוב אלינו (באמצעות הטופס או הפייסבוק).


תצוגה בגלאי CE4014

עוד על עטלפים וגלאי עטלפים במדור עטלפי ישראל

Section: 
Section5