דיווחים ותצפיות, 09/07/2021

 
במהלך הימים הקרובים צפוי כי יושלם פיתוח יישומון חדש, אשר צפוי להשפיע במידה ניכרת על איסוף המידע במערכת. בינתיים, דיווחים ותצפיות מתקבלים באופן שוטף: הם נוספים לדפים האישיים ולמפות האישיות, משם (לאחר סיווג ובקרה) הם זמינים גם לייצוא.
 
 
תורית זנבנית Oena capensis
תורית זנבנית Oena capensis. נחל אמציה, 09/07/21. © דוד ניצן
 
 
בין הדיווחים האחרונים אשר נקלטו במערכת, תצפיות במיני היונקים הבאים (בסדר כרונולוגי):
קיפוד מצוי (Erinaceus europaeus)
יפה זנב (Sekeetamys carulus)
ארנבת מצויה (Lepus capensis)
תן זהוב (Canis aureus)
גירית מצויה (Meles meles)
צבי מדבר (Gazella dorcas)
צבי מצוי (Gazella gazella)
 

תורית זנבנית Oena capensis
תורית זנבנית Oena capensis. נחל אמציה, 09/07/21. © דוד ניצן
 
 

 

Section: 
Section1