דלגנית זוטית Crocothemis Sanguinoleta

שם אנגלי:  Small Scarlet

ככל בני משפחת הטיסניתיים, גם הזכר של הדלגנית הזוטית נוטה לעמוד במקום בולט שעות ארוכות, בד"כ באותה נקודת תצפית שאליה יחזור גם אם יופרע. בעמדו כך הוא ממתין לנקבה שתעבור בנחלתו.

גודל: קטנה מאוד.
בית גידול: מים עומדים, בד"כ רדודים. לדוגמה: בריכות קטנות, תעלות ניקוז וכדו'. 
הדלגנית הזוטית נוטה לעמוד על משטחים אנכיים כמו סלעים וכדו'

תפוצה: בכל רחבי אפריקה, וכן במזרח התיכון ובחצי האי ערב.
בישראל נדירה מאוד וכנראה מקיימת אוכלוסיית קבע רק בנחל דוד. זהו כנראה תחום תפוצתה הצפוני ביותר.
האוכלוסיה בישראל היא אוכלוסייה שרידית מנותקת משאר האוכלוסיות ויש לה מאפיינים ייחודיים לה.

סימני זיהוי:
 דומה מאוד לדגנית האדומה וההבחנה ביניהן קשה.
הסימנים החשובים ביותר להבחנה ביניהם הם: 
* הגודל- דלגנית זוטית קטנה באופן משמעותי מדלגנית אדומה.
*מקום התצפית- הדלגנית האדומה נפוצה בכל הארץ בעוד שהדלגנית זוטית כנראה מקיימת אוכלוסיה רק בנחל דוד 
*צורת הבטן- הבטן לא מתרחבת באמצע.
* צבע הפטרוסטיגמה- בפרטים צעירים הפטרוסטיגמה בהירה (כמו של דלגנית אדומה), בהמשך היא מאדימה (בשונה מדלגנית אדומה)
*זכר- צבע הגוף אדום כהה מעט יותר משל דלגנית אדומה, ובנוסף בחלק העליון של הבטן יש כתמים "אפלים" ביחס לשאר הבטן. (ראו תמונה)
*נקבה-  יש סימון שחור כנראה כקו מרוסק בצידי הגוף. (ראו תמונה), והתוספתנים מרוחקים יחסית זה מזה. אבר המין בתחתית הגוף פונה אחורה ולא למטה כמו אצל דלגנית אדומה (ע"ע להשוואה)

באפריקה יש לזכרים סימון שחור כמו של הנקבה. באוכלוסייה הישראלית סימן זה כנראה חסר.

מינים דומים:
זכר- במשפחת הטיסניתיים יש מינים אדומים רבים (בני הסוג: דלגנית, גיחנית ועפיפונית). כדאי במיוחד לשים לב לדלגנית האדומה ולדלגנית האסייתית שדומים לדלגנית הזוטית ביותר, וההבחנה ביניהם קשה.

נקבה- כמעט כל נקבות משפחת הטיסניתיים דומות מאוד ויש לשים לב לפרטים כדי להבחין ביניהן

 


דלגנית זוטית Crocothemis Sanguinoleta, זכר © איתי שני
בתמונה ניכרות הפטרוסטיגמות האדומות.


דלגנית זוטית Crocothemis Sanguinoleta,  נקבה © אלדד גולן
בתמונה ניכרים הסימון השחור בצידי הגוף, ואיבר המין שנוטה אחורה.


דלגנית זוטית Crocothemis Sanguinoleta,  נקבה © אלדד גולן
בתמונה ניכרים הסימון השחור בצידי הגוף, והפטרוסטיגמות האדומות.