דלק בצפון-מערב השומרון

דלק (Martes foina) הוא טורף ממשפחת הסמוריים (Mustelidae) שבסדרת הטורפים. מלבדו, ידועים בארץ 4 מיני סמוריים נוספים:
גירית מצויה Meles meles
גירית דבש  Mellivora capensis 
סמור Vormela peregusna
לוטרה Lutra lutra
גם השכיחים שבהם לא נצפים באופן אקראי לעתים קרובות, ויחסית קשים לתצפית בתנאי שדה - כולל שניים השוכנים בתחומי יישובים: גירית מצויה (Meles meles) ודלק (Martes foina).

נעם שגב ממבוא דותן גילה דלק (Martes foina), השוכן בעליית גג שבבית מגורים ביישוב. בעבר הוא הצליח לתעדו באמצעות מצלמה בשעת לילה, וכעת הוא מדווח כי פרט צולם במקום שוב: גם במהלך היום.

 דלק (Martes foina)
 דלק (Martes foina): שוכן בעליית גג. מבוא דותן, 20/08/2021.   © נעם שגב

המין מוכר באירופה, ובדרום מערב אסיה. במקומות רבים בשטח תפוצתו הוא ידוע כשוכן קבע ביישובי אדם אך בישראל, ככל הידוע, זו תופעה חדשה למדיי. 

דלק במבוא דותן, סרטון אשר צולם באביב 2018:


Section: 
Section1