האם זו דבורת דבש ננסית?

באזור החוף הצפוני באילת נצפות דבורים רבות, הדומות מעט לדבורת דבש:

האם זו דבורת דבש ננסית, המין שזוהה לראשונה בארץ לפני כ-8 שנים?
האם הוא אכן חדש לאזור?
האם מוגדר כמין פולש?

דבורה
דבוראי ב.מ. אילת, 07/2015.      ©ברק דותן