הוועידה השנתית למדע ולסביבה 2016

אתמול (23/06/2016) נערך טקס סיום הוועידה השנתית למדע וסביבה, המהווה את הפורום המרכזי הגדול ביותר בישראל של הקהילה האקדמית והמקצועית בתחומי המחקר והסביבה. מטעם העמותה, הצגתי עבודה בנושא "ניטור אקוסטי של המגוון ביולוגי באמצעות טכנולוגיות רשת". בעזרת משתמשים רבים, ובליווי אנשי מקצוע מתחומי המדעים והטכנולוגיה, בחנו את הדרכים בהן ניתן להשתמש בתשתיות הסלולר הקיימות לצורך ניטור אקוסטי של קבוצות חולייתנים אחדות. אומנם עטלפים נבחרו כמודל לפיתוח המערכת, אך תוצאות העבודה מעידות כי יתרונותיו של מידע ציבורי באים לידי ביטוי בעיקר בהתייחס למינים שקולותיהם נכללים בטווח הספקטרום הנשמע.

הוועידה השנתית למדע ולסביבה

ראשיתו של הפרויקט בוועידה השנתית שנערכה ב-2012, במהלכה הוצע לי לבחון את נושא הקולות ככזה אשר מידע ציבורי יכול לקדם. בעוד תוצאות ומסקנות העבודה הוצגו בהרצאה, הרי שהלקח החשוב עבור שותפי מן השדה הוא חשיבותה העצומה של הוועידה: תודה רבה למארגנים על הזדמנות למידה ייחודית ומשמעותית כל כך.

א.ו

ניטור אקוסטי של המגוון ביולוגי באמצעות טכנולוגיות רשת

תקציר ההרצאה

ניטור אקוסטי של המגוון ביולוגי באמצעות טכנולוגיות רשת

קצב הגידול באוכלוסיית ישראל הוא גבוה בהשוואה למדינות המערב, ובהתאמה מתרחבים השטחים הבנויים ותשתיות התחבורה. לתהליכים אלו השפעה הולכת וגוברת על מגוון המינים, והם מצריכים עדכון בשיטות ניטור המגוון הביולוגי. ניצול התושבים לצורך זה מקבל ביטוי באמצעות השפעה על מדיניות הרשויות וכן על פרטים, שבריכוזים גדולים הם בעלי חתימה גבוהה על הסביבה. עם זאת, שימוש במידע ציבורי מציב אתגרים טכנולוגיים וחברתיים. בעבודה זו פותחה מערכת לניטור אקוסטי של מגוון המינים, מבוססת טכנולוגיות רשת ויישומי סלולר, המאפשרת שימוש מקצועי בנתונים שמקורם בציבור.

העבודה נערכה בשיתוף תושבים מכל רחבי הארץ, במסגרת ניטור עטלפים. בחרנו בטלפונים ניידים הקיימים ברשות הציבור כאמצעי איכון, הקלטת קול ושידור נתונים. המשתמשים הונחו כיצד לבצע הקלטות שמע של עטלפים בשדה, בשילוב מגוון גלאים אולטראסוניים. איסוף ודיווח הממצאים נעשה באמצעות מערכות תקשורת סלולרית שונות. הנתונים שהתקבלו מציבור הדוגמים סווגו בהתאם לפעילות המשתמשים, למפרט הטכני של אמצעי הדגימה שהשתמשו בו ולאזור הגיאוגרפי בו בוצע הניטור. נבחנו שיטות וולידציה המשלבות אוטומציה, מומחי תוכן וכלים מתחום חוכמת ההמונים. התוצאות הוזנו למערכת ניהול תוכן (Drupal 7.X CMS) וכן נשמרו כעובדות היסטוריות במאגר שאינו ניתן לשינוי (Immutable data base), זמינות לעיבוד חוזר. תוצאות ניסויי השדה שנערכו בקבוצות משתמשים קטנות שימשו להגדרת ואפיון תכונות המערכת, כהכנה להפצתה בציבור הרחב.

נמצא כי מכשירי טלפון ניידים רבים מוגבלים בהשמעת צלילים בטווח תדרים צר, דבר המצמצם את בסיס מיני המטרה. בהיעדר סימוכין מספקים להגדרת מינים על פי מידע קולי הנאסף באופן זה, לא ניתן לספק למשתמש משוב בהתייחס לממצאיו, ולא להזינם מסווגים למסדי הנתונים. התוצאות מלמדות כי נכון להיום שימוש בציבור לניטור אקוסטי מוגבל לטווח הספקטרום הנשמע. באשר למינים שקולותיהם נכללים בו היא בעלת ערך ייחודי, בפרט בהתייחס למינים חברתיים.

המערכת שפותחה מאפשרת ניטור אקוסטי רציף במובני זמן ומרחב. היא משרתת במשותף מוסדות אקדמיים, רשויות, גופים ציבוריים ופרטיים, לא לצרכי מחקר בלבד אלא גם למטרות ממשק וחינוך. פעילות רב ממדית שכזו הינה חיונית ומשמעותית ביותר בתחומי שמירת טבע.
............................
מידע נוסף:
אתר האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה
הוועידה - סדר יום מפורט

Section: 
Section2