זחל טוואית

 יואב לביאנט דיווח כי מצא זחל פרפראי בעבדת, אותו זיהה נעם שגב כזחל של טוואית הארכובית. 

טוואית הארכובית

 

דיווח תצפית באמצעות הוואטסאפ

Section: 
Section1