זיהוי דורס בתעופה

Omry Avni שיתף את התמונה הבאה באחת מקבוצות הוואטסאפ של העמותה, וניתנו מספר תגובות סותרות בנושא זיהוי המין:


צולם באגמון חפר, 13/03/2021 Omry Avni ©


צולם באגמון חפר, 13/03/2021 Omry Avni ©

מבנה, ניצוי: דיה שחורה