זיהוי עטלף

ראו את התצלום המצורף: האם זוהי הקלטה של עטלפון אירופי? עטלפון לבן שוליים? הוקלט באזור השפלה במהלך השבוע. בקרוב יפורסמו הנחיות לגבי הקלטות וצירוף קבצי שמע לדיווחים, לפני כן נעשים ניסיונות לברר ולהגדיר את הדרישות הטכניות לשימוש במידע לצורך הגדרת מינים.

העטלף הוקלט בשטח פתוח, בקרבת בתי מגורים שבשולי יישוב. לתמונה השלישית מצורפת הגדלת חלון הנתונים.
האם ניתן לזהות את המין? מוזמנים להתייחס: