זיהוי עטלף, 07/06/2017

מבין הקריאות הרבות של עטלפונים לבני שוליים, אשר הוקלטו במהלך הימים האחרונים באזור חולדה, רצף הקריאות הבא נראה מעט יוצא דופן: האם ייתכן שמדובר בעטלפון אירופי, או שהן עדיין בטווח השונות של עטלפון לבן שוליים? העטלף הוקלט בשטח בנוי.

זיהוי עטלף
זיהוי עטלף: הוקלט באזור בנוי בסביבות מושב חולדה

 

Section: 
Section5