זיהוי עטלף, 17/06/2017

קריאות העטלף הבאות הוקלטו בשטח מושב בשפלה, באזור בנוי: הגלאי הוצב על קיר מבנה, בגובה של כ-15 מ' מעל פני הקרקע. באותו אתר מוקלטים מדי יום עטלפונים לבני שוליים, וגם במקרה זה - מיד לאחר הקריאות הב.מ נראים קולותיו של עטלפון לבן שוליים. האם ייתכן כי מדובר בקריאות של לבן שוליים? של מין אחר? האם ניתן לזהות את המין?

זיהוי עטלף

Section: 
Section3