זיהוי עטלף, 19/05/2017

במסגרת תצפיות יונקים בשטחי חקלאות ומושבים באזור השפלה, הוקלטו עטלפים רבים אשר זוהו ברובם המוחלט כעטלפונים לבני שוליים. בבחינת ההקלטות לאחר התצפים מזוהים לעתים גם מינים אחרים: אשף מצוי, פרסף גמדי, אשמן גדול, עטלפון ריפל ועוד. בתצלום המצורף נראית היסטוגרמה של קריאות עטלף - האם ניתן לזהות את המין?


תמונה: קריאות עטלף ב.מ, הוקלטו בשטח מושב.

Section: 
Section1