זיהוי עטלפים, 06/03/19

בהמשך לפרסום קודם בנושא תצפית עטלפים (עטלפון ב- 50kh?), מצורף תצלום מסך  (F7) ובו נראות קריאות העטלף בתדירות הגבוהה ולצידן קריאות בתדירות המתאימה לקולות עטלפון לבן שוליים. האם ניתן לזהות את המין?

העטלפים הוקלטו בשטח קיבוץ כפר סאלד (עמק החולה).

זיהוי עטלף

תצלום מסך נוסף

קולות עטלפים

נדגיש שוב כי בכל אופן, בכל עונה ובכל מקום, בעטלפים צופים אך ורק כשהם פעילים, בשעות החשיכה: רק אז, בזמן תרים אחר מזון, הם משתמשים בקולות המאפשרים לזהות את המינים: התקרבות מיותרת לעטלפים לצורך זיהוי או צילום בשדה מסכנת אותם, וממילא לא יעילה לצורך הגדרת מינים.

Section: 
Section5