זיהוי פרפר, 30/05/19

 

בתצלום המצורף נראה פרפר אשר נמצא מת אתמול, בשטח בית ספר בטול כרם:
האם ניתן לזהות את המין? 

זיהוי פרפר
זיהוי פרפר. טול כרם, 29/05/2019.     Bassam Ashour©

Bassam Ahour
Bassam Ashour

 

Section: 
Section1