זעמן מטבעות, אזור בית שאן

אחד ממיני הנחשים אשר נצפים תכופות בסביבות מיושבות, הוא זעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer). אתמול נמצא פרט צעיר מאוד, דרוס, סמוך לבית השיטה.  


זעמן מטבעותHemorrhois nummifer.         © מאיה ד

לעתים קרובות נצפים זעמני מטבעות בתחומי יישובים, ואף נלכדים בתוך בתי מגורים. הנתונים אשר התקבלו במערכת עד כה, מלמדים כי המין משגשג בסביבת האדם. זעמן מטבעות קרוי (השם המדעי...) על שמו של דיפלומט צרפתי בשם Ravergier, אשר צפה בו בגיאורגיה. למין תפוצה רחבה באזור, הכוללת את תורכיה וקפריסין. הוא מוכר כידידותי ומועיל לאדם, שכן הוא ניזון ממכרסמים מזיקים ואף מצפעים צעירים. מאותן סיבות אשר מביאות להתפשטות הצפעים בארץ, אנו צפויים לחזות גם בזעמני מטבעות מרחיבים את תפוצתם.

מקורות
אמיתי פ., בוסקילה ע., (2001) מדריך לזוחלים ודוחיים בישראל, הוצאת כתר, ירושלים.
Werner, Y.L. (2016) Reptile life in the land of Israel. Chimaira, Frankfurt, 494 p

קישורים
Spotted Whip SnakeHemorrhois ravergieri - מידע כללי על זעמן מטבעות מזרחי
 

 
Section: 
Section3