חידת זיהוי

בחידת הזיהוי הפעם - משהו שונה...בתצלום המצורף נראות שתי אצבעות, המצויות בידיהם של שניים מחברי וועד עמותת מן השדה. אומנם שתיהן עדינות ואלגנטיות, אך מי שיתרכז יוכל לזהות כי למעשה הן לא מושלמות: בקצוותיהן ניתן להבחין בקושי בעיוות קל, העשוי לשוות להן מראה עקמומי. זהו אכן מראה לא סימפטי, ומדהים לחשוב שמי שאחראי לעיוות הוא זוחל: כך נראים סימני הכשה של עכן קטן (Cerastes vipera) ושל אפעה מגוון (Echis coloratus), כ-20 שנה (!) מרגע ההכשה.

האם תוכלו לזהות איזו אצבע הוכשה על ידי עכן ואיזו על ידי אפעה?

הכשת עכן הכשת אפעה
האצבע העליונה: הכשת עכן קטן, התחתונה: אפעה.

הצלקות הברורות מעידות כי בשני המקרים, הן של האפעה והן של העכן, נעשה שימוש בארס עוצמתי: הן עודן ניכרות, אף שחלפו כ- 20 שנה מרגע ההכשה.
האם הארס חזק במיוחד, או שייתכן ולאדם רגישות יתר לאחד ממרכיביו?
בהנחה שמדובר בארס עוצמתי ומורכב, כיצד ניתן להסביר השקעה בהתפתחותו אצל בעל חיים קטן יחסית? לכאורה, נראה שיש כאן כשל אדפטיבי: יש לצפות שהרכב הארס של הנחש יתאים לשיתוק והמתת הטרף. להיותו חזק יתר על המידה עשוי להיות תג מחיר. האם הוא אכן עוצמתי, או שמדובר ברגישות מיוחדת של בני אדם למרכיב ספציפי בארס?

הערה: אין להסיק ממראה האצבעות לגבי המראה הכללי של המוכשים.

Section: 
Section5