חידת זיהוי Mystery Photo

מיני לטאות קטנות מעוררים לעתים קשיים בזיהוי, ותצלומים כדוגמת המצורף מספקים הזדמנות למידה: איזו לטאה זו? מזהים את המין? מוזמנים להגיב בתחתית העמוד. כיוון שמספר האפשריות מצומצם, מי שמשיב מתבקש לספק הסבר קצרצר לגבי הזיהוי.

חרדון סיני
מזהים את המין? אכן, חרדון סיני.              © משה קלוקובסקי