חיצית ברכות Ischnura Senegalensis

שם אנגלי:  marsh blutail / tropical bluetail

גודל:  שפרירית בינונית (2.5-4 ס"מ).
 

בית גידול:  גופי מים עשירים בצומח

תפוצה: בכל רחבי אפריקה וכן בחלקים נרחבים של אסיה.
בישראל נפוצה בכל הארץ, בעיקר בדרום ולאורך השבר הסורי-אפריקני.

עונה:  מעופפת במשך כל השנה (ע"פ נתונים מטורקיה).  

סימני זיהוי:
זכר-  החזה כחול או ירוק בהיר.
פסי החזה (אנטהומרל) צרים וירוקים.
החלק העליון של הבטן כהה, למעט הפרק השמיני של הבטן כחול כולו.
בפרק השני של הבטן הכחול בתחתית והשחור בחלק העליון מופרדים באמצעות גל עמוק ובולט (סימן דיאגנוסטי).

נקבות- בסוג חיצית הנקבות דומות מאוד וההבדלה ביניהן קשה ולא תמיד אפשרית.

מינים דומים:
זכר- כל בני הסוג חיצית, כמו גם חניתית היאור מאוד דומים זה לזה, וצריך להתעמק כדי לזהות בוודאות.
 

חיצית ברכות  Ischnura Senegalensis
חיצית ברכות Ischnura Senegalensis - זכר © איתי שני.
אפשר לראות את הגל המפריד בין החלק השחור לכחול בפרק השני של הבטן, את פסי הכתף הצרים ואת הפרק השמיני בבטן הכחול לחלוטין.

חיצית ברכות  Ischnura Senegalensis
חיצית ברכות Ischnura Senegalensis © דוד קוטר.
אפשר לראות את הגל המפריד בין החלק השחור לכחול בפרק השני של הבטן, את פסי הכתף הצרים ואת הפרק השמיני בבטן הכחול לחלוטין.


חיצית ברכות  Ischnura Senegalensis
חיצית ברכות Ischnura Senegalensis - נקבה © דוד קוטר.

 

חיצית ברכות  Ischnura Senegalensis
חיצית ברכות Ischnura Senegalensis- נקבה © דוד קוטר.

Section: 
Section2