חרדון מדבר, Trapelus pallidus

חרדון מדבר (Trapelus pallidus) הוא מין חרדון קטן למדי (כ-20 ס"מ אורכו), בעל מבנה מעט גוצי ומסורבל, בפרט בהשוואה למין חרדון מדברי נוסף הנצפה לעתים בסמוך אליו - חרדון סיני. הופעתו הכללית אומנם נראית מגושמת, אך במבט מקרוב מבחינים בזנבו הארוך:הזנב עולה באורכו על אורך הגוף כולו. חרדון מדבר מצוי הוא מין שוכן קרקע, המצוי בעיקר בשטחים פתוחים ברחבי הנגב והערבה.

במהלך עשרות השנים האחרונות תפוצתו הולכת ומצטמצמת בעקבות הרס בתי גידול. ייתכן כי נעלם לחלוטין מכמה שטחים בצפון מערב הנגב: לא התקבלו דיווחי תצפיות מהם כבר מספר שנים, למרות שבעבר היה שכיח בתחומם. בתצלום המצורף חרדון מדבר אשר נצפה באזור נחל ניצנה, ביום 18/04/2014 (נועם גבעון). להבדיל מחרדון סיני המעדיף להימלט בריצה מסכנה קרבה, חרדון מדבר נוהג להיצמד לקרקע כאשר מתגלה: כפי שנראה בתמונה.

חרדון מדבר, Trapelus pallidus.חרדון מדבר, Trapelus pallidus. הר הנגב, 18/04/2014.    © נועם גבעון

חרדונים במדבר - הבחנה בין חרדון מדבר לחרדון סיניחידת זיהוי - חרדון סיני

Section: 
Section1