לאן כולם עפים?

תקצירי הרצאות מכנס החברה לזואולוגיה (2015), אשר התקיים אתמול, זמינים באתר מכללת אורנים.  השנה הוצגה מטעם העמותה מערכת האשפים (WatcBat), מצורף תקציר ההרצאה.
תודה רבה לכל השותפים, ועכשיו - להתחיל לדווח!

לאן כולם עפים?  פיתוח מערכת למעקב אחר תנועה מרחבית של מינים חברתיים

איל ונונוויובל קשטן2

  1. עמותת מן השדה, רחובות, 7635204
  2.   XKD Technologies

מעקב אחר אוכלוסיות בעלי חיים מוגבל במספר הפרטים הנתון למעקב, וכן במשך הזמן בו הוא נערך. במסגרת עבודה זו פותחה מערכת לניטור מינים חברתיים המתארת באופן רציף את תנועתם המרחבית של פרטים, מספקת תוצאות במשוב מיידי והפעלתה לא מוגבלת בזמן. היא מתבססת על איסוף נתונים גולמיים מנקודות דגימה רבות הפזורות במרחב, וייחודית באופן בו הם מרוכזים במערכת ניהול ממוחשבת לצורך בקרה וניתוח.

בחרנו בשני מיני עטלף חרקים חברתי, עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhli) ואשף מצוי  (Tadarida teniotis) כמודל לתכנון המערכת.  פיתחנו אפליקציה (WatchBat) מבוססת אנגולר ו-HTML5 המייצרת דיווחי זמן ומיקום גיאוגרפי רציפים, תוך שמירת המידע כעובדות היסטוריות במאגר שאינו ניתן לשינוי (immutable). לצורך איסוף הנתונים גייסנו משתמשים, אשר הודרכו לצפות בעטלפים באמצעות מכשירי טלפון ניידים עליהם הותקנה האפליקציה. נערכו תצפיות ביישובים, בשטחי חקלאות הגובלים בהם ובשטחים פתוחים. המידע שהוקלט במהלכן הוזן למערכת ניהול תוכן, זמין לניתוח בכלים סטטיסטיים. השווינו בין התוצאות שסיפקו המשתמשים באמצעות האפליקציה, לבין ממצאים שהתקבלו מאמצעי ניטור פסיבי (גלאי אולראסוני Anabat) שהוצב במקביל בעמדה קבועה בשדה, תוך בחינת שיטות וולידציה שונות.

תוצאות העבודה מראות כי בהתייחס למינים שנבחרו, המערכת אכן מאפשרת מעקב ותיעוד רציפים של  תנועת  בעלי חיים חברתיים בתאי שטח מוגדרים. הממצאים הופכים מובהקים ביחס ישר לעליית מספר הדוגמים, ובהינתן שמיקומם במרחב משתנה. בשעה שמודלים אנליטיים שונים מתמודדים עם האתגר של תיאור תפוצה בהתבסס על נתוני נוכחות(Presence-only data) , אנו מסיקים כי ניתן להשתמש בהם למטרות נוספות. בעזרת כלי מאגרי נתונים גדולים  (Big Data), המיושמים בשלב האיסוף בשיטות שתוארו, אפשר להמירם לנתונים המלמדים על תנועה מרחבית של אוכלוסיות, ומכאן משמעותיים ביותר למחקר וממשק.

מערכת ניטור עטלפים
האשפים לאן? תרשים המערכת

Section: 
Section4